Corona Voorschriften

De kappersbranche wil dat er veilig gewerkt kan worden door werknemers/ondernemers en alle werkenden in de branche. De branche wil voorzien in de behoefte van de klanten om in de kapsalons veilig en verantwoord behandeld te worden. Het uiterlijk van de klant is van groot belang voor het welbevinden van mensen, en mooi haar speelt daar een grote rol in. De kapper heeft in onze samenleving dus een belangrijke sociaal-maatschappelijke functie. Niet voor niets wordt de kapper vaak als belangrijke levensbehoefte genoemd, een geluksbrenger. Het veilig en verantwoord het kappersvak uitvoeren is voor de klant, de werknemer en de ondernemer van groot belang. Dit protocol is ter goedkeuring voorgelegd aan de overheid.

1. Deze afspraken gelden voor alle kappersactiviteiten en worden door iedereen die werkzaam is in de kappersbranche opgevolgd.

2. Uitgangspunt is dat deze afspraken helder zijn voor alle ondernemers, hun werknemers en de klanten.

3. Ondernemers, werknemers, klanten en iedereen die zich in het bedrijf bevindt houden zich aan dit protocol en de algemeen geldende RIVM-richtlijnen.

4. De branche en overheid communiceren over de afspraken. In kapsalons worden afspraken zichtbaar medegedeeld.

5. Deze afspraken gelden als minimum afspraken.

6. Door de stand der techniek kunnen de afspraken in overleg wijzigen.

7. De afspraken gelden voor de salon, onder andere de balie, de wachtruimte (onderdeel van de salon), de medewerkersruimte, opslagruimte en het toilet.

Protocol Bepalingen:

Voor de ondernemers:

Hang afspraken aan de buitenkant van de winkel en herhaal deze in de salon. Zet deze ook op de website voor klanten.

Zorg dat iedereen in de salon 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden. Zet stoelen op 1,5 meter van elkaar vandaan. Plaats indien nodig (kuch)schermen tussen de behandelplekken waar een klant en kapper plaatsnemen.

Zorg dat de werknemers onderling 1,5 meter afstand tot elkaar houden of plaats een (kuch)scherm.

Zorg dat werknemers bij het houden van pauze in de pauzeruimte 1,5 meter afstand nemen. Spreid de pauzes, zodat dit gerealiseerd wordt.

Spreid klanten ruim over de dag/avond, zodat de afstand van 1,5 meter tussen klanten in acht genomen kan worden, met een maximum van 1 klant per 10 m2 salonoppervlak.

Versie 6 mei 2020 definitief Pagina 1 van 3

Doseer de klantcontacten en werk altijd op afspraak. De klant wordt verzocht kort (maximaal 5 minuten) voor de afspraak in de salon te komen, zodat er nooit te veel klanten in de salon aanwezig zullen zijn, met een maximum van 1 klant per 10 m2.

Zorg voor aanwezigheid van voldoende zeep in een pompflesje en wijs aanwezigen op het belang van handen wassen.

Zorg dat medewerkers minimaal eenmaal per uur en in ieder geval voor en na de behandeling van de klant de handen wassen. Zorg ook voor de aanwezigheid van verzorgende handcrème in een pompflesje.

Hang in het toilet de richtlijnen voor het wassen van de handen.

Wijs een klant met ziekteverschijnselen erop, dat hij/zij niet kan komen. Als de klant de afspraak telefonisch of online (via de website) maakt, wordt de klant hierop geattendeerd.

Blijf thuis als jij een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°) of koorts.

Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.

Neem direct bij binnenkomst een intake af met de klant, waarin gezondheidsregels worden besproken en naar de gezondheid van de klant gevraagd wordt.

Laat de klant direct na binnenkomst de handen wassen.

Zorg dat werknemers met klantcontact elke ochtend thuis hun temperatuur opmeten (zodat de veiligheid van klanten en andere medewerkers gewaarborgd is).

Ventileer je salon goed. Hiervoor gelden de ventilatierichtlijnen die opgenomen zijn in de Arbocatalogus voor de kappersbranche (www.healthyhairdresser.nl).

Als er updates komen op deze afspraken, communiceer die dan direct met alle betrokkenen.

Voor elke werkende in de salon:

Blijf thuis en ziek uit als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°) of koorts.

Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten

Was de handen elk uur, maar in ieder geval voor en na de behandeling van elke klant met zeep uit een pompflesje en water en gebruik handgel uit een pompflesje op basis van alcohol.

Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.

Gebruik papieren zakdoekjes of tissues. Gebruik deze slechts eenmaal en gooi ze meteen weg.

Groet zonder aanraking (geef geen hand, kus of knuffel).

Neem geen jas aan, laat de klant deze zelf ophangen. Desinfecteer de gebruikte hanger of kapstok na elk gebruik.

Leg meerdere handdoeken neer en was deze na elke klant, of maak gebruik van wegwerp handdoeken.

Gebruik voor iedere klant een schoon kapkleed, of maak gebruik van wegwerp kapkleden.

Maak na iedere klant de volgende zaken schoon met een desinfecterend schoonmaakmiddel:

o de (kappers)stoelen, kaptafel en wasbakken

o het gebruikte materiaal zoals scharen, kammen, borstel, messen, tondeuses, en het handvat van de föhn

o de deurklinken en trapleuningen o de pinautomaat

o alle touchscreens o de balie

o de telefoon

o toilet en fonteintje o gezichtsscherm

o eventueel aanwezige (kuch)schermen

Maak gebruik van papieren (koffie)bekers, indien geen afwasmachine aanwezig, en papieren handdoekjes in het toilet.

Leg geen boekjes of tijdschriften neer om te lezen.

Draag handschoenen (max 4 uur per dag en volgens richtlijnen uit de Arbocatalogus voor de kappersbranche). Het dragen van een medisch mondkapje is volgens overheidsbesluit niet verplicht.

Draag handschoenen bij de behandelingen zoals genoemd in de Arbocatalogus voor de kappersbranche (onder andere bij wassen, kleuren, omvormen en permanenten) en maximaal 4 uur per dag. Draag handschoenen indien gewenst tijdens het knippen van het haar van de klant.

Gebruik alleen je eigen gereedschap en wissel dit niet met collega’s.

Behoor je tot een kwetsbare groep, neem dan contact op met je werkgever. In overleg met de bedrijfsarts als bedoeld in de Arbowet wordt vastgesteld of en op welke wijze er veilig gewerkt kan worden door de kwetsbare werknemer. Houd hierbij aandachtspunten van de LCI-richtlijn COVID-19 rondom de inzet van kwetsbare medewerkers en de LCI-richtlijn zwangerschap, werk en COVID-19 in acht.

Voor de klanten en andere aanwezigen in de salon:

Houd 1,5 meter afstand van elkaar, voor de salon en in de salon.

Kom alleen naar de salon. Een minderjarig kind en mensen die door een beperking begeleiding nodig hebben mogen naar de salon vergezeld worden door één volwassene.

Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°) of koorts.

Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.

Was direct bij binnenkomst in de salon je handen.

Het dragen van een medisch mondkapje is volgens overheidsbesluit niet verplicht. Volg altijd de aanwijzingen van het personeel.

Betaal zoveel mogelijk contactloos (pin of mobiel).